تقریبا نیمی از این عناوین، آی‌پی جدید هستند
یک لایواستریم دو ساعته همراه با اعضای ارشد تیم سازنده