استریمر برگزیده

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
مصاحبه با BohBig یکی از استریمرهای محبوب این روزهای آپارات گیم.
یکی از استریمرهایی که توانسته زود به محبوبیت برسد، یگانه فتح‌اللهی است.