علی‌ آذرگون

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
علی آذرگون (zartosht.kabirr) یکی از استریمرهای قدیمی آپارات است که با همسر خود به استریم می‌پردازد.