مصاحبه با استریمرها

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
علی آذرگون (zartosht.kabirr) یکی از استریمرهای قدیمی آپارات است که با همسر خود به استریم می‌پردازد.
پریسا محمدی یا پیکسی (Pixieow) کارش را از تابستان شروع کرده، ولی توانسته حسابی موفق باشد!