Elden Ring

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
کمتر از پنج ماه تا انتشار این بازی باقی مانده است
بازی Elden Ring با پنج نامزدی پیشتاز است
یک E3 پر فراز و نشیب، ولی با کلی بازی جذاب
کمتر از هفت ماه تا انتشار این اثر باقی مانده است
احتمالا به‌زودی شاهد انتشار تریلر جدید بازی باشیم