Epic Games Store

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
پاییز امسال منتظر باشید
پی‌سی بازها دست به دعا شوید!
شب رونمایی‌ها و نمایش‌های جذاب
چگونه به جیب‌مان کمتر فشار بیاید!
هر هفته یک بازی رایگان منتظر شماست
این فروشگاه احتمالا از دو سال دیگر به سوددهی خواهد رسید
آن هم به صورت انحصاری برای فروشگاه اپیک گیمز
هجوم دوباره‌ی بازیکنان سرورهای این بازی را با اختلال مواجه کرد