Gamescom 2021

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
کمتر از پنج ماه تا انتشار این بازی باقی مانده است
شب رونمایی‌ها و نمایش‌های جذاب
بازی Elden Ring با پنج نامزدی پیشتاز است
همراه با رونمایی‌ها و نمایش‌های تازه