مصاحبه

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
علی آذرگون (zartosht.kabirr) یکی از استریمرهای قدیمی آپارات است که با همسر خود به استریم می‌پردازد.
مصاحبه با BohBig یکی از استریمرهای محبوب این روزهای آپارات گیم.
یکی از استریمرهایی که توانسته زود به محبوبیت برسد، یگانه فتح‌اللهی است.