IO Interactive

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
این استودیو سومین شعبه‌ی خود را در بارسلونا تاسیس کرده است
منتظر بسته‌های الحاقی برای این بازی باشید