Microids

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
او خالق یکی از بازی‌های قدیمی و خاطره‌انگیز بین ایرانی‌ها بود