Respawn Entertainment

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
لجند جدید، سلاح جدید و موارد دیگر
پشتیبانی از ایپکس لجندز با قدرت ادامه دارد
اگر می‌خواهید زندان نروید، خیلی تقلب نکنید!
نگاهی به یکی از مهم‌ترین آپدیت‌های منتشر شده برای بازی تا به حال
فصلی پر از تغییرات در راه است
یک افتخار دیگر برای خالقان Call of Duty و Titanfall
ریسپان از همین حالا برنامه‌های زیادی برای این بازی دارد